top of page

Ozonoterapia

Na poziomie całego organizmu fizjologiczne efekty terapeutyczne ozonu polegają na zwiększeniu intensywności procesów bioenergetycznych w nim zachodzących, aktywacji układów detoksykacji, biosyntezy (synteza związków organicznych zachodząca w komórkach żywego organizmu) i procesów regeneracyjnych. Wytworzone w procesie ozonowania ozonidy są nośnikami aktywnego tlenu w łożu naczyniowym.

Ozonidy

Ozonidy zapewniają organizmowi długotrwałe dostarczanie aktywnego tlenu w celu utrzymania metabolizmu tlenowego i niezbędnego poziomu substratów energetycznych.

W odpowiedzi na pobudzenie wywołane ozonem, system odpornościowy produkuje cytokiny regulujące wielkość i typ reakcji immunologicznej.

Małe dawki ozonu pobudzają naturalne substancje antyutleniajace organizmu, które wspomagają likwidację toksyn. Jako bardziej wartościowy energetycznie od tlenu, ozon dostarczony do tkanek i narządów znacząco poprawia ich utlenowanie, przyspiesza metabolizm komórkowy i pobudza funkcje organiczne. Większość drobnoustrojów chorobotwórczych wykazuje brak odporności na działanie ozonu.

Morning Mist nad Lasu
Ciesząc się na zewnątrz

Terapia

Odpowiedni poziom utlenowania komórek organizmu jest warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy narządów. Tlen jest niezbędny do przeprowadzenia procesów metabolicznych w obrębie tkanek. Brak prawidłowego dotlenienia narządów może być niebezpieczny dla zdrowia. 

Niewystarczająca ilość tlenu oznacza niewystarczającą ilość energii biologicznej, co może przejawiać się tak w niewielkim zmęczeniu, jak zagrażającej życiu chorobie. Tlen odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego tzn. przy odporności na choroby, bakterie i wirusy.
We wszystkich poważnych chorobach zauważono współistniejące niskie poziomy tlenu. Niska zawartość tlenu w tkankach ciała wskazuje na stan chorobowy.

bottom of page